Какво е АСИ?


АДВЕНТНИ СЛУЖЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ - ASI - е организация от членове на Църквата на адвентистите от седмия ден, които работят в частния сектор, занимават се със собствен бизнес или заемат управленски позиции. Уникалността на организацията се състои в две части: Първо - ние приемаме, че нашето време, таланти, богатства и храмът на тялото ни принадлежат на Бог. Ние сме настойници на тези притежания. За това ние вярваме, че нашето призвание може и трябва да бъде служба подпомагаща напредъка на великата евангелска заръка. (Лука 19:13; Свидетелства към църквата т.4, стр. 469). Второ - ние се посвещаваме да поддържаме Църквата на адвентистите от седмия ден и нейните разнообразни програми за достигане до хората, които включват здравеопазване, образование, евангелизиране, служене в рамките на общността, семейството и други специални проекти. ASI има хиляди членове по света, мъже и жени от всяка област на живота. Те са представители на цялото това човешко разнообразие, което намираме в редовете на Църквата на Адвентистите от седмия ден. Философията на ASI отстоява Христоцентричен начин на живот, представен чрез посвещението за ежедневно партньорство с Бога. Членовете на ASI желаят да преживеят Божията любов в техния собствен живот и да споделят тази любов с милионите хора, които срещат в работата или професионалната си дейност всяка година. Тяхното мото е: ДА СПОДЕЛЯМЕ ХРИСТОС В БИЗНЕС СРЕДАТА!