Мисия


ASI - организация на миряните Адвентисти от седмия ден, ангажирани в професионалната сфера, в областта на индустрията, образованието или услугите - има за цел да вдъхновява, възпитава и обменя опит в споделянето на Христос в бизнес средата както и да бъде в подкрепа на глобалната мисия на Църквата на Адвентистите от седмия ден.

Визия


ASI и нейните членове ще се отличават с непоколебима честност в бизнес принципите и практиките, неуморимо участие в различни служби на църквата, с позитивно отношение към църковното ръководство, решително осигуряване на нуждите на другите и неуморно фокусиране върху Христос, който те представят в работната си среда.