България се присъединява към АСИ-Европа


Семейството на АСИ в Европа продължава да се увеличава. На 14 Май 2011г., повече от 20 адвентни бизнесмени – мъже и жени, се събраха в гр. Пловдив, за да разберат повече за това какво е АСИ и защо трябва да се присъединят към дейсността й. В адвентната църква в България има повече от 7500 членове, сред които не малък брой бизнесмени и самонаемащи се. Първата сбирка бе организирана от Михаил Гърков, българин – дългогодишен член на АСИ-Великобритания, живеещ в Лондон от почти две десетилетия. Михаил искаше да се заеме с делото по разнасянето на Евангелието в родината си и да включи в това своите приятели и бизнес партньори адвентисти. Затова, той се свърза с АСИ-Европа, която да даде начален тласък за създаването на клон на организацията в тази Балканска страна. На срещата присъстваха председателят и финансовият директор на Съюза на ЦАСД в България. Те са много ентусиазирани за развитието на АСИ в тяхната страна. Презентацията, озаглавена „Защо трябва да се присъединя към АСИ?”, бе посрещната с много интересни въпроси и предложения. В края на срещата, много приеха призива да бъдат сред основателите на АСИ в България и избраха организационен комитет от шест души. Тяхната основна функция е да се заемат със законното регистриране на АСИ в България и да насрочат първото общо събрание за не по-късно от октомври същата година. България е на път да стане 20-тият член на АСИ в Европа и ще допринесе към изпълнение на целта на АСИ – в организацията да членуват 1000 души до края на 2011г. Благодарим на нашия Господ за безбройните възможности, които се откриват напоследък пред нас, заетите в АСИ в Европа. На снимката: Организационният комитет, Венцислав Панайотов (председател на Съюза на ЦАСД в България) и Рубен Диас (АСИ-Европа, вицепрезидент по маркетинг и развитие)