Конференция на АСИ-България 2016


„Защо Бог е повикал Адвентистите?”- Национална конференция на АСИ-България Палата No 7 на Международния Панаир в Пловдив 26 Ноември 2016, 10:00 - 18:00ч. - мисионско вдъхновение - споделяне на чудни опитности - единодушно преживяване с Бог - изпълнения от националния хор на ЦАСД Национална конференция на АСИ с тема „Защо Бог е повикал Адвентистите?” на 26 Ноември 2016, в палата No 7 на Международния Панаир в Пловдив от 10:00ч. до 18:00ч. Гост говорител ще е Радим Пасер (много успешен Чешки адвентен бинзесмен и евангелизатор), придружен от Томас Хмел (председател на Фондация Мараната в Чехия). Радим Пасер е ръководителя на Пасер Инвест Груп, който се нарежда в годишен план сред най-добрите дружества в Чехия на листата с топ 100. Той стои зад много мисионски и благотворителни проекти, като също така е основал Фондацията Мараната в Чехия. Поканен е националния хор на ЦАСД, който ще ни радва с музиката си. На конференцията ще се представят проекти, в които АСИ вече участва, както и вашите проекти, които имат нужда от финансиране. Ако имате мисионски проект (или проект на ваш познат), който има нужда от подкрепа, може да се обърнете към ръководството на АСИ-България преди конференцията, за да ги разгледаме предварително и да ги представим. Заповядайте да общуваме заедно, да разменяме идеи и да се заредим с мисионско вдъхновение чрез Божието слово, споделяне на мисионски опитности и еднодушно преживяване с Бог. Моля споделете за конференцията на братята и сестрите в местните си църкви. Конференцията е отворена за всички.